Obrazac sa standardnim informacijama za ugovor o putovanju u paket

Obrazac sa standardnim informacijama za ugovor o putovanju u paket-aranžmanu Direktivi (EU) 2015/2302 i Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17).

Ponuđena kombinacija usluga putovanja jest paket-aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu.

Putnik stoga ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket-aranžman. Putnička Agencija Oskar/Oskar Travel d.o.o. u cijelosti je odgovorna za pravilno izvršenje paket-aranžmana kao cjeline.

Putnička Agencija Oskar/Oskar Travel d.o.o. ima zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za naknadu putnikovih plaćanja i, ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osiguravanje repatrijacije putnika u slučaju da postane nesolventna/postanu nesolventne.

 

Najvažnija prava u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu.

 •  Putnici će dobiti sve bitne informacije o paket-aranžmanu prije sklapanja ugovora o putovanju u paket-aranžmanu.
 •  Uvijek postoji barem jedan trgovac koji je odgovoran za pravilno izvršenje svih usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom.
 •  Putnici dobivaju telefonski broj za hitne slučajeve ili podatke o kontaktnoj točki putem koje mogu stupiti u kontakt s organizatorom ili turističkom agencijom.
 •  Putnici mogu prenijeti paket-aranžman na drugu osobu uz obavijest o tome u razumnom roku i moguće plaćanje dodatnih troškova.
 •  Cijena paket-aranžmana može se povećati samo ako se povećaju specifični troškovi (primjerice, cijena goriva) i ako je to izričito predviđeno u ugovoru, a u svakom slučaju najkasnije 20 dana prije početka paket-aranžmana. Ako povećanje cijene premašuje 8 % cijene paket-aranžmana, putnik može raskinuti ugovor. Ako organizator pridrži pravo na povećanje cijene, putnik ima pravo na sniženje cijene ako dođe do sniženja relevantnih troškova.
 •  Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora i dobiti puni povrat svih plaćanja ako se znatno izmijeni bilo koji od bitnih elemenata paket-aranžmana osim cijene. Ako prije početka paket-aranžmana trgovac odgovoran za paket-aranžman otkaže paket-aranžman, putnici imaju pravo na povrat i, prema potrebi, odštetu.
 •  Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora prije početka paket-aranžmana u slučaju izvanrednih okolnosti, primjerice ako na odredištu postoje ozbiljni sigurnosni problemi koji bi mogli utjecati na paket-aranžman.
 •  Osim toga, putnici u svakom trenutku prije početka paket-aranžmana mogu raskinuti ugovor uz plaćanje primjerene naknade za raskid ugovora koja se može opravdati.
 •  Ako nakon početka paket-aranžmana značajne elemente paket-aranžmana nije moguće pružiti kako je dogovoreno, morat će biti ponuđeni alternativni aranžmani bez dodatnih troškova. Ako usluge nisu pružene u skladu s ugovorom i to znatno utječe na izvršenje paket-aranžmana, a organizator ne ispravi nesukladnost, putnici mogu raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu bez plaćanja naknade za raskid.
 •  Putnici imaju pravo na sniženje cijene i/ili naknadu štete ako usluge putovanja ne budu izvršene ili ako budu izvršene na nepravilan način.
 • Ako se putnik nađe u poteškoćama, organizator mu mora pružiti pomoć.
 • Ako organizator, ili u pojedinim državama članicama prodavatelj, postane nesolventan, osigurava se povrat plaćanja. Ako organizator ili, prema potrebi, prodavatelj postane nesolventan nakon početka paket-aranžmana i ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osigurana je repatrijacija putnika. Organizator/prodavatelj Putnička Agencija Oskar/Oskar Travel d.o.o. ugovorio je zaštitu u slučaju nesolventnosti kod  Generali zavarovalnica d.d. Putnici mogu stupiti u kontakt s tim subjektom ili, prema potrebi, s nadležnim tijelom vlasti (Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, ministar@mint.hr, Tel. 01/616 9111)

Poveznica na Direktivu (EU) 2015/2302 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32015L2302 i na Zakon o pružanju usluga u turizmu https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_130_2982.html

Portal agencija-oskar.hr upotrebljava kolačiće kako bi analiza posjeta unaprijedila usluge u svrhu oglašavanja i istraživanja Interneta. Molim vas da ljubazno dozvolite da na vaše računalo učitamo kolačiće u tu svrhu. U slučaju da nastavite upotrebljavati našu web stranicu, mi ćemo to shvatiti kao pristanak. Vašu odluku uvijek možete ovdje promjeniti. ovde
Slažem se
Ne slažem se
Želim saznati još